صدور بليط نجف و بغداد براي مسافرين دارايي پاسپورت افغانستان پاکستان و قطر امکان پذير نمي باشد
در حالت رزرو هر يکي آژانسها با مليتهاي مذکور مسئوليت با آژانس صادر کننده مي باشد .    سایر اعلانات